OND DAY BREAST THYROID CLINIC

커뮤니티

유방·갑상선 클리닉

공지&뉴스

공지&뉴스 목록

Total 69건 1 페이지
공지&뉴스 목록
번호 제목 작성자 날짜 조회
공지 유방초음파 급여 확대 HBreast 2021-04-01 776
공지 비급여 비용 안내 하루여성외과 2018-01-31 4358
공지 국민건강보험 유방암 검진 지정병원 하루여성외과 2015-10-23 6431
66 11월 휴진 안내 HBreast 2022-10-28 21
65 10월 휴진 안내 HBreast 2022-09-28 44
64 9월 휴진 안내 HBreast 2022-08-30 55
63 8월 휴진 안내 HBreast 2022-07-30 109
62 7월 휴진 안내 HBreast 2022-07-01 95
61 6월 휴진 안내 HBreast 2022-05-25 148
60 5월 휴진 안내 HBreast 2022-04-29 203
59 4월 휴진 안내 HBreast 2022-03-29 266
58 3월 휴진 안내 HBreast 2022-03-16 265
57 2월 휴진 안내 HBreast 2022-02-15 295
56 2022년 1월 휴진안내 HBreast 2022-01-08 318
55 12월 휴진 안내 HBreast 2021-12-02 341
54 11월 휴진 안내 HBreast 2021-11-05 362
53 10월 휴진 안내 HBreast 2021-09-28 394
52 9월 휴진 안내 HBreast 2021-09-02 407
51 8월 휴진 안내 HBreast 2021-07-21 425
50 6월 휴진 안내 HBreast 2021-05-31 464
49 5월 휴진안내 HBreast 2021-04-29 524
48 4월 휴진안내 HBreast 2021-04-12 576
47 3월 진료 안내 HBreast 2021-02-27 654
46 2월 휴진 안내 HBreast 2021-02-03 705
45 2021년도 1월 휴진 안내 HBreast 2020-12-31 752
44 12월 휴진 안내 HBreast 2020-12-14 761
43 11월 휴진 안내 하루여성외과 2020-11-21 875
42 10월 휴진안내 하루여성외과 2020-10-22 859
41 9월 휴진안내 하루여성외과 2020-09-09 1041
40 8월 진료 안내 하루여성외과 2020-07-29 1245
게시물 검색