OND DAY BREAST THYROID CLINIC

커뮤니티

유방·갑상선 클리닉

공지&뉴스

공지&뉴스 목록

Total 77건 1 페이지
공지&뉴스 목록
번호 제목 작성자 날짜 조회
공지 유방초음파 급여 확대 HBreast 2021-04-01 1182
공지 비급여 비용 안내 하루여성외과 2018-01-31 4784
공지 국민건강보험 유방암 검진 지정병원 하루여성외과 2015-10-23 6779
74 5월 휴진 안내 HBreast 2024-05-03 9
73 24년도 1월 ~2월 휴진 안내 HBreast 2024-01-09 73
72 휴진 안내 11월, 12월 HBreast 2023-11-15 82
71 7월 & 8월 휴진 안내 HBreast 2023-07-05 150
70 5월 휴진 안내 HBreast 2023-04-26 170
69 3월 휴진 안내 HBreast 2023-03-07 119
68 2023년 1월 휴진안내 HBreast 2023-01-07 155
67 12월 휴진 안내 HBreast 2022-12-13 147
66 11월 휴진 안내 HBreast 2022-10-28 186
65 10월 휴진 안내 HBreast 2022-09-28 181
64 9월 휴진 안내 HBreast 2022-08-30 199
63 8월 휴진 안내 HBreast 2022-07-30 280
62 7월 휴진 안내 HBreast 2022-07-01 277
61 6월 휴진 안내 HBreast 2022-05-25 331
60 5월 휴진 안내 HBreast 2022-04-29 419
59 4월 휴진 안내 HBreast 2022-03-29 514
58 3월 휴진 안내 HBreast 2022-03-16 502
57 2월 휴진 안내 HBreast 2022-02-15 538
56 2022년 1월 휴진안내 HBreast 2022-01-08 538
55 12월 휴진 안내 HBreast 2021-12-02 560
54 11월 휴진 안내 HBreast 2021-11-05 598
53 10월 휴진 안내 HBreast 2021-09-28 640
52 9월 휴진 안내 HBreast 2021-09-02 653
51 8월 휴진 안내 HBreast 2021-07-21 672
50 6월 휴진 안내 HBreast 2021-05-31 703
49 5월 휴진안내 HBreast 2021-04-29 773
48 4월 휴진안내 HBreast 2021-04-12 834
게시물 검색