OND DAY BREAST THYROID CLINIC

커뮤니티

유방·갑상선 클리닉

공지&뉴스

공지&뉴스 목록

Total 77건 1 페이지
공지&뉴스 목록
번호 제목 작성자 날짜 조회
공지 유방초음파 급여 확대 HBreast 2021-04-01 1224
공지 비급여 비용 안내 하루여성외과 2018-01-31 4831
공지 국민건강보험 유방암 검진 지정병원 하루여성외과 2015-10-23 6809
74 5월 휴진 안내 HBreast 2024-05-03 36
73 24년도 1월 ~2월 휴진 안내 HBreast 2024-01-09 104
72 휴진 안내 11월, 12월 HBreast 2023-11-15 117
71 7월 & 8월 휴진 안내 HBreast 2023-07-05 177
70 5월 휴진 안내 HBreast 2023-04-26 195
69 3월 휴진 안내 HBreast 2023-03-07 147
68 2023년 1월 휴진안내 HBreast 2023-01-07 181
67 12월 휴진 안내 HBreast 2022-12-13 176
66 11월 휴진 안내 HBreast 2022-10-28 210
65 10월 휴진 안내 HBreast 2022-09-28 201
64 9월 휴진 안내 HBreast 2022-08-30 233
63 8월 휴진 안내 HBreast 2022-07-30 304
62 7월 휴진 안내 HBreast 2022-07-01 307
61 6월 휴진 안내 HBreast 2022-05-25 362
60 5월 휴진 안내 HBreast 2022-04-29 450
59 4월 휴진 안내 HBreast 2022-03-29 537
58 3월 휴진 안내 HBreast 2022-03-16 529
57 2월 휴진 안내 HBreast 2022-02-15 583
56 2022년 1월 휴진안내 HBreast 2022-01-08 559
55 12월 휴진 안내 HBreast 2021-12-02 590
54 11월 휴진 안내 HBreast 2021-11-05 651
53 10월 휴진 안내 HBreast 2021-09-28 670
52 9월 휴진 안내 HBreast 2021-09-02 686
51 8월 휴진 안내 HBreast 2021-07-21 703
50 6월 휴진 안내 HBreast 2021-05-31 730
49 5월 휴진안내 HBreast 2021-04-29 805
48 4월 휴진안내 HBreast 2021-04-12 862
게시물 검색